12. 5. 2018

Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3

O konferenci

image

Dětská psychologie je fascinující obor, který otevírá dveře do světa dětí, který je pro všechny z nás inspirující. U témat dětské psychologie se setkávají nejen psychologové, ale též učitelé, sociální pracovníci a lékaři. Jedině kvalitní interdisciplinární spolupráce je podmínkou úspěchu při práci s dětmi.

Mezioborové setkávání a interdisciplinární diskuse k tématům dětské psychologie je i cílem 1. České konference dětské psychologie, kterou pořádá Národní institut pro děti a rodinu ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze.

Konference je zaměřena na velmi aktuální témata dětské psychologie – od širších zamyšlení o „obratu k dítěti“ přes nejnovější neurovědecké poznatky o vývoji dětského mozku, k velmi aktuální otázkám problematiky ADHD, psychologie nadaných dětí, traumatu v životě dětí, vlivu hračky na vývoj dítěte a řady dalších.

Konference je určena primárně pro všechny odborníky, kteří pracují s dětmi – zvláště dětské psychology, pedagogy, ale též sociální pracovníky, dětské lékaře a další, ale je určena rovněž pro všechny rodiče. KAPACITA KONFERENCE JE V SOUČASNÉ DOBĚ ZCELA NAPLNĚNA.

Registrace

Účastnický poplatek

Konference
12. 5. 2018

KAPACITA KONFERENCE ZCELA NAPLNĚNA

Workshop
13. 5. 2018

1.300 Kč při registraci do 11. 5. 2018

Při zrušení registrace méně než 30 dní před konáním konference je storno poplatek 100 %.
Účastnický poplatek obsahuje přednáškový program, občerstvení, účastnický certifikát, konferenční materiály.
Změna programu vyhrazena.

Program

Zahájení konference je plánováno na 9:15. Celý dopolední blok probíhá v kongresovém sále. Odpolední blok je rozdělen do dvou paralelních sekcí - Sekce 1 - Vývoj dětí, Sekce 2 - Ochrana dětí a vzdělávání, tak, aby si každý účastník vybral přednášky dle svého zájmu. Přepokládaný konec konference je v 17:30. Na konferenci v neděli navazuje několik praktických workshopů, které se zaměří na konkrétní témata dětské psychologie, určené jak pro psychology, tak pro odborníky z jiných oborů. Workshopy jsou určené pro malé skupiny účastníků, umožní tak individuální interakci s lektory kurzu i možnost věnovat se některým tématům opravdu detailně. Při přihlašování na workshopy je třeba se přihlásit na konkrétní workshop.

SEKCE 1 - VÝVOJ DĚTÍ
SEKCE 2 - OCHRANA DĚTÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Konference probíhá 12. 5. 2018

Registrace

Partneři

Kontakt

Pořadatel: Národní institut pro děti a rodinu ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze

Místo konání

Kongresové centrum Hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3